Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna - 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr:

1020/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
1021/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

1022/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Magazynowej
1023/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Parkowej 
1024/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie przy ul, Transportowej
1025/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r . w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Staszica

1026/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1027/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1028/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1029/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1030/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1031/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1032/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wniosku o dofinansowania zadania pn.: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
1033/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1034/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krotoszynie 

1035/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie 
1036/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1037/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.  w sprawie zwolnienia z opłat oraz warunków korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

1038/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1039/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie
1040/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

1041/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krotoszynie 
1042/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. uchylające Zarządzenie nr 360/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie hali sportowo-widowiskowej przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie oraz Zarządzenie nr 500/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie

1043/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.   zmieniające Zarządzenie nr 723/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu za korzystanie z wiejskich Domów Kultury, Świetlic oraz Grzybków” znajdujących się na terenie gminy Krotoszyn
1044/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1045/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1046/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1047/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

1048/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

1049/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1050/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1051/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

1052/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1053/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1054/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1055/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1056/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1057/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1058/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1059/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia opracowania map dla celów projektowych oraz koncepcji wielowariantowej rozwiązań projektowych dla zadania „Budowa ulicy Leśnej w Biadkach”
1060/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie przy ul. Klemczaka 
1061/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Gorzupskiej


1062/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1063/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącą własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Dzierżanowie 
1064/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2016/2017
1065/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2016/2017
1066/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1067/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawiewyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1068/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1069/2017 z dnia 10 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1070/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017 
1071/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1072/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2016

1073/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących drogi 
1074/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

1075/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1076/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017 
1077/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1078/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1079/2018 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

 

Metadane

Źródło informacji:Marta Konarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Konarska
Data wprowadzenia:2017-02-10 14:24:46
Opublikował:Marta Konarska
Data publikacji:2017-02-13 09:07:26
Ostatnia zmiana:2017-02-16 14:48:59
Ilość wyświetleń:113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij