Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna - 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr:

1020/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
1021/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

1022/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Magazynowej
1023/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Parkowej 
1024/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie przy ul, Transportowej
1025/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r . w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Staszica

1026/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1027/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1028/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1029/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1030/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1031/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1032/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wniosku o dofinansowania zadania pn.: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
1033/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1034/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krotoszynie 

1035/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie 
1036/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1037/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.  w sprawie zwolnienia z opłat oraz warunków korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

1038/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1039/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie
1040/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

1041/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krotoszynie 
1042/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. uchylające Zarządzenie nr 360/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie hali sportowo-widowiskowej przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie oraz Zarządzenie nr 500/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Al. Powstańców Wlkp. 13 w Krotoszynie

1043/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.   zmieniające Zarządzenie nr 723/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu za korzystanie z wiejskich Domów Kultury, Świetlic oraz Grzybków” znajdujących się na terenie gminy Krotoszyn
1044/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1045/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1046/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1047/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

1048/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

1049/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1050/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1051/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

1052/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1053/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok
1054/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1055/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1056/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1057/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1058/2017 z dnia 6 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017
1059/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia opracowania map dla celów projektowych oraz koncepcji wielowariantowej rozwiązań projektowych dla zadania „Budowa ulicy Leśnej w Biadkach”
1060/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie przy ul. Klemczaka 
1061/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Gorzupskiej


1062/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1063/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącą własnością Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Dzierżanowie 
1064/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach na rok szkolny 2016/2017
1065/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie na rok szkolny 2016/2017
1066/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1067/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawiewyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1068/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1069/2017 z dnia 10 lutego 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1070/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017 
1071/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1072/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2016

1073/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących drogi 
1074/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

1075/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1076/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Benicach na rok szkolny 2016/2017 
1077/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1078/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1079/2018 z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1080/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Piękna Gmina” promującego Miasto i Gminę Krotoszyn w roku 2017

1081/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie 
1082/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1083/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1084/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1085/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1086/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

1087/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej
1088/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgodna zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1089/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej  za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
1090/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1073/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn stanowiących drogi

1091/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1092/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

1093/2017 z dnia 27 lutego 2017 r . w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną, ul. Genowefy Młynarz w Krotoszynie 
1094/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1095/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1096/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Cwlaiszewie na rok szkolny 2016/2017

1097/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury 
1098/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawienieodpłatnego przydziału drewna

1099/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji
1100/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1101/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki majątkiem w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

1102/2017 z dnia 1 marca 2017 r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

1103/2017 z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w SP 8 w Krotoszynie”
1104/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Miasta Krotoszyna, Orpiszewa, Chwaliszewa, Salni, Biadek, Lutogniewa, Benic, Gorzupi, Wróżew, Raciborowa, Tomnic, Dusznej Górki, Świnkowa, Jasnego Pola
1105/2017 z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1106/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1107/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1108/2017 z dnia 6 marca 2017 r . w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1109/2017 z dnia 6 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1110/2017 z dnia 7 marca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Węgry – kraj naszych przyjaciół” promującego Miasto i Gminę Krotoszyn

1111/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie określenia zakresu prac objętych przetargiem na wybór wykonawcy robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ustków”
1112/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1113/2017 z dnia 8 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

1114/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017

1115/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1116/2017 z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie mogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 

1117/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1118/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu i wzmocnienie fundamentów Wiejskiego Domu Kultury w Ustkowie”
1119/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017
1120/2017 z dnia 15 marca 2017 r.  w sprawie należności mundurowych funkcjonariuszy straży miejskiej, zasad korzystania z umundurowania oraz sposobu jego rozliczania

1121/2017 z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu do planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1122/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1123/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1124/2017 z dnia 22 marca 2017 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1125/2017 z dnia 22 marca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1126/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców
1127/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1128/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie zmiany terminu realizacji umowy Nr 785/FnB/6/MZ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Magazynowej w Krotoszynie”

1129/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie”

1130/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie

1131/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
1132/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rejestru jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn

1133/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2016
1134/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1135/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminy Krotoszyn
1136/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1137/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn 
1138/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia w roku 2017 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1139/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia na 2017 rok kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego

1140/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  upoważnienia gospodarzy Wiejskich domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu
1141/2017 z dnia 30 marca 2017 r . w sprawie  udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
1142/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1143/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie 
1144/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie”
1145/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie”
1146/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1147/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie  rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącej własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Krotoszyn
1148/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia robót uzupełniających dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie”

1149/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1150/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Orpiszewie na rok szkolny 2016/2017
1151/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
1152/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznawanej na 2017 rok dotacji 
1153/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2017 rok

1154/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku 
1155/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1156/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnego w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017
1157/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

1158/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2016
1159/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskie Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera za rok 2016
1160/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie za rok 2016

1161/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 
1162/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
1163/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn Stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

1164/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1165/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej do dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
1166/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
1167/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum regionalnego w Krotoszynie 
1168/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury 
1169/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji w zakresie finansowania jednostek pomocniczych

Metadane

Źródło informacji:Marta Konarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Konarska
Data wprowadzenia:2017-02-10 14:24:46
Opublikował:Marta Konarska
Data publikacji:2017-02-13 09:07:26
Ostatnia zmiana:2017-04-26 13:02:51
Ilość wyświetleń:438

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij