Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Radni Rady Miejskiej - skład osobowy - kontakt

Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 2014 - 2018

1. Augustyniak Sławomir - tel. 691-543-580 
   okręg wyborczy nr 6
   zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

2. Bartoszewski Janusz Stanisław - tel. 785-272-686 
   okręg wyborczy nr 5
   zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3. Borska Jolanta Maria - tel. 609-413-995   
   okręg wyborczy nr 9
   zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

4. Gańko Mirosław - tel. 531-700-332 
   okręg wyborczy nr 13
   zgłoszony przez KW Stow. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA

5. Grenda Cezary Piotr - tel. 500-187-377 
   okręg wyborczy nr 1
   zgłoszony przez KW Stow. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA
 
6. Grobelny Paweł - tel. 691-795-118 
   okręg wyborczy nr 7
   zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

7. Jamka Zofia - - tel. 515-295-446  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie
   okręg wyborczy nr 18
   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

8. Kaczmarek Bronisław – tel. 663-780-700 
    okręg wyborczy nr 17
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRONISłAW KACZMAREK
 

9. Kaj Karol Janusz - tel 501-044-228 
   okręg wyborczy nr 8
   zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

10. Kierzek Krzysztof - tel. 660-663-072 - II  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
   okręg wyborczy nr 12
   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

11. Łopaczyk Ryszard Alojzy - tel. 604-560-565 
    okręg wyborczy nr 2
    zgłoszony przez KW Stow. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA

12. Majchszak Grzegorz - tel. 660-674-352 
    okręg wyborczy nr 3
    zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
 
13. Manista Krzysztof Jan - tel. 602-102-842  (Przewodniczący Komisji Społecznej)
    okręg wyborczy nr 11
    zgłoszony przez KW Stow. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA

14. Paszek Darian Karol - tel. 501-223-781 
    okręg wyborczy nr 20
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

15. Pospiech Andrzej - tel. 726-722-650 
    okręg wyborczy nr 21
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

16. Robakowska Natalia Maria - tel. 509-768-242 - I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
    okręg wyborczy nr 15
    zgłoszony przez KW Stow. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA
 
17. Sikora Anna - tel. 721-147-633  (Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej)
    okręg wyborczy nr 19
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

18. Sikora Paweł Marek - tel. 606-414-990 
    okręg wyborczy nr 14
    zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

19. Sołtysiak Wiesław Józef - tel. 691-039-384  (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
    okręg wyborczy nr 4
    zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

20. Właśniak Maria - tel. 691-624-083 
    okręg wyborczy nr 10
    zgłoszony przez - KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

    Wygralak Maria - do dnia 26 sierpnia 2016r .
    okręg wyborczy nr 17
    zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE LUDOWE

 (Komisarz Wyborczy w Kaliszu Postanowieniem nr 35/16 z dnia 2 wrzesnia 2016 stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej)

21. Zych Jan - tel. 691-259-139 
    okręg wyborczy nr 16
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Krotoszynie

---------------------------------------------------------------------------------------

Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 2010 - 2014

1. Augustyniak Sławomir
   wybrany z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
   Okręg wyborczy nr 2,

   Borska Jolanta - radna od 26.04.2012r.
   wybrany z listy 20 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
   Okręg wyborczy nr 1,

3. Gańko Mirosław (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

    wybrany z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
    Okręg wyborczy nr 1,

 

4. Głuch Tomasz 

    wybrany z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
    Okręg wyborczy nr 1,

5. Grenda Cezary Piotr
    wybrany z listy nr 19  KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
    Okręg wyborczy nr 1,

6. Jamka Zofia - Przewodnicząca Rady Miejskiej
    wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    Okręg wyborczy nr 3,

7. Kaczmarek Bronisław Kazimierz - II  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
    wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    Okręg wyborczy nr 3,

8. Kasprzak Krzysztof 

    wybrany z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
    Okręg wyborczy nr 3,

9. Kierzek Krzysztof  (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej)
    wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    Okręg wyborczy nr 2,

10. Łopaczyk Ryszard Alojzy
    wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    Okręg wyborczy nr 1,

11. Majchszak Grzegorz 

      wybrany z listy 20 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
      Okręg wyborczy nr 2,

12. Manista Krzysztof Jan  (Przewodniczący Komisji Społecznej)
      wybrany z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
      Okręg wyborczy nr 2,

13. Olejnik Urszula
      wybrany z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
      Okręg wyborczy nr 2, 

14. Olejnik Roman
      wybrany z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
      Okręg wyborczy nr 2,

15. Pospiech Andrzej
      wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
      Okręg wyborczy nr 3,

16. Radojewski Paweł - I  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
      wybrany z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
      Okręg wyborczy nr 2,

17. Robakowska Natalia 
      wybrany z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
      Okręg wyborczy nr 2,

18. Sikora Anna
      wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
      Okręg wyborczy nr 3,

19. Sikora Paweł Marek
      wybrany z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
      Okręg wyborczy nr 1,

20. Zwierzyk Miłosz
      wybrany z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
      Okręg wyborczy nr 1,

21. Zych Jan
      wybrany z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
      Okręg wyborczy nr 3,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 2006 - 2010

1. Augustyniak Sławomir
   wybrany z listy nr 20  KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
   Okręg wyborczy nr 2,

2. Grenda Cezary Piotr - I  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
   wybrany z listy nr 18  KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
   Okręg wyborczy nr 1,

3. Jamka Zofia - Przewodnicząca Rady Miejskiej
   wybrany z listy nr 19  KWW SPL
   Okręg wyborczy nr 3,

4. Jokiel Edward  ( Przewodniczący Komisji Społecznej)
   wybrany z listy nr 18  KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
   Okręg wyborczy nr 1,

5. Kaczmarek Bronisław Kazimierz
   wybrany z listy nr 19  KWW SPL
   Okręg wyborczy nr 3,

6. Kierzek Krzysztof  (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej)
   wybrany z listy nr 19  KWW SPL
   Okręg wyborczy nr 2,

7. Kozupa Zygmunt
   wybrany z listy nr 20  KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
   Okręg wyborczy nr 1,

8. Łopaczyk Ryszard Alojzy
   wybrany z listy nr 19  KWW SPL
   Okręg wyborczy nr 1,

9. Manista Krzysztof Jan
   wybrany z listy nr 18  KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
    Okręg wyborczy nr 2,

10. Nowacki Grzegorz
    wybrany z listy nr 6  KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
    Okręg wyborczy nr 2,

11. Olejnik Urszula
    wybrany z listy nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
    Okręg wyborczy nr 2, 

12. Olejnik Roman
    wybrany z listy nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
    Okręg wyborczy nr 2,

13. Płócienniczak Marek
    wybrany z listy nr 7  KW SAMOOBRONA RP
    Okręg wyborczy nr 3,

14. Pospiech Andrzej
    wybrany z listy nr 19  KWW SPL
    Okręg wyborczy nr 3,

15. Radojewski Paweł
    wybrany z listy nr 18  KW STOWARZYSZENIA INICJAT. OBYWAT.
    Okręg wyborczy nr 2,

16. Rozum Dariusz Tadeusz
    wybrany z listy nr 20  KWW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
    Okręg wyborczy nr 2,

17. Sikora Paweł Marek
    wybrany z listy nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
    Okręg wyborczy nr 1,

18. Skotarek Marian Franciszek  (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
    wybrany z listy nr 6  KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
    Okręg wyborczy nr 1,

19. Skrzypczak Andrzej Stanisław
    wybrany z listy nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
    Okręg wyborczy nr 1,

20. Wygralak Maria - II  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
    wybrany z listy nr 19  KWW SPL
    Okręg wyborczy nr 3,

21. Zych Jan
    wybrany z listy nr 19  KWW SPL
    Okręg wyborczy nr 3,


[img:27e9336067]http://www.krotoszyn.pl/galeria/2006/11_27_radni/01_400.jpg[/img:27e9336067]
Kliknij na zdjęciu aby uzyskać powiększenie

protokół z wyborów... 
okręgi wyborcze... 
--------------------------------------------------------------------------------

Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 2002 – 2006

1. Zdzisław Białek - ur. 1939 r., zam. Krotoszyn (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej)
2. Caban Wojciech - wygaśnięcie mandatu 27.03.2003 r.
    Regina Cierniewska - radna od 28.04.2003 r.  ur. 1954 r., zam. Krotoszyn
3. Eugeniusz Czemplik – ur. 1947 r., zam. Gorzupia
4. Paweł Jerzy Jakubek - ur.1956 r., zam. Krotoszyn
5. Zofia Jamka - ur.1939 r., zam. Kobierno
6. Edward Jokiel - ur. 1950 r., zam. Krotoszyn (Przewodniczący Komisji Społecznej)
7. Bronisław Kazimierz Kaczmarek - ur. 1942 r., zam. Lutogniew
8. Antoni Artur Korsak - ur. 1949 r., zam. Krotoszyn
9. Zygmunt Kozupa - ur. 1947 r., zam. Krotoszyn (Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej)
10. Krzysztof Krysztofiak - ur. 1957 r., zam. Krotoszyn
11. Feliks Majchrzak - ur. 1949 r., zam. Biadki
12. Grzegorz Majchszak - ur. 1966 r., zam. Krotoszyn
13. Barbara Anna Nadstawska - ur. 1947 r., zam. Krotoszyn - II  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
14. Jan Nadstawski - ur. 1939 r., zam. Roszki
15. Grzegorz Nowacki - ur. 1960 r., zam. Krotoszyn
16. Maciej Bolesław Orzechowski - ur. 1971 r., zam. Krotoszyn
17. Dariusz Tadeusz Rozum - ur. 1963 r., zam. Krotoszyn
18. Anna Sikora - ur. 1955 r., zam. Orpiszew - I  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
19. Marian Franciszek Skotarek - ur. 1946 r., zam. Krotoszyn
20. Elżbieta Barbara Staniów - ur. 1956 r., zam. Krotoszyn
21. Wiesław Marian Świca - ur. 1943 r., zam. Krotoszyn - Przewodniczący RadyMiejskiej

---------------------------------------------------------------------------------------

Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 1998 – 2002

1. Adamczak Jan
2. Cierniewska Regina
3. Czempik Eugeniusz
4. Fudała Włodzimierz Jan (11.X.1998r. - 14.XII.2001r.) - Przewodniczacy Rady Miejskiej
    Majchszak Grzegorz (28.II.2002r. - 10.X.2002r.)
5. Grządka Marian Józef - I V-ce Przewodniczący RM
6. Grzywaczewski Jan
7. Horyza Piotr (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
8. Ilnicki Mikołaj
9. Jokiel Edward (Przewodniczący Komisji Społecznej)
10. Jokś Julian
11. Kaczmarek Bronisław
12. Kaczmarek Marian Jerzy
13. Kaj Karol - II V-ce Przewodniczący RM
14. Kalak Maria Jolanta
15. Korsak Antoni Artur
16. Krysztofiak Krzysztof - Przewodniczacy Rady Miejskiej od 31.01.2002r.
17. Łopaczyk Aleksander Stanisław
18. Majchrzak Feliks ( Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej)
19. Nadstawka Barbara Anna
20. Nadstawki Jan
21. Nowak Leszek
22. Paszek Janusz Stanisław
23. Piotrowiak Romuald
24. Piotrowski Andrzej
25. Sikora Anna
26. Skotarek Marian Franciszek
27. Stachurski Tadeusz Józef
28. Świca Wiesław
29. Urbaniak Jan Władysław
30. Wachelko Marek Zbigniew
31. Witek Lech Stanisław
32. Zdunek Józef

---------------------------------------------------------------------------------------
Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 1994 – 1998

1. Belak Ryszard - Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Caban Antoni - wygaśnięcie mandatu 16.04.1998r.
3. Deckert Zofia
4. Fudała Włodzimierz
5. Grządka Marian
6. Grząka Jan (Przewodniczący Komisji Społecznej)
7. Ilnicki Mikołaj
8. Jankowski Bronisław
9. Julian Jokś
10. Kaczmarek Marian
11. Kalak Maria
12. Krajka Andrzej
13. Krawulski Ryszard
14. Kulka Leszek
15. Łopaczyk Aleksander
16. Maciejczak Jerzy
17. Majchrzak Feliks (Przewodniczący Komisji Gospodarczej)
18. Nowaczyk Ryszard
19. Paszek Janusz
20. Piotrowiak Romuald
21. Poczta Juliusz
22. Rędzikowski Jerzy
23. Sikora Anna (V-ve Przewodniczaca RM od 16.04.1998 r.)
24. Skotarek Wiesław (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
25. Szuniewicz Wojciech
26. Szyszka Jan
27. Tokarski Kazimierz
28. Zimny Zygmunt

---------------------------------------------------------------------------------------
Skład osobowy Rady Miejskiej w Krotoszynie - kadencja 1990 – 1994

1. Czubak Zenon
2. Drygas Sobańska Maria
3. Dryll Marciniak Maria
4. Domagalski Jan
5. Grządka Marian - Przewodniczący Rady Miejskiej
6. Grząka Jan - V-ce Przewodniczący RM od 30.09.1993 r. (Przewodniczacy Komisji Społecznej)
7. Grzesiak Marian
8. Grekowicz Marek – V-ce Przewodniczący RM wygaśnięcie mandatu 19.08.1993 r.
9. Ilnicki Mikołaj
10. Jakubek Paweł
11. Kosiarski Stanisław
12. Krawulski Ryszard
13. Kalinowki Andrzej
14. Konieczny Franciszek
15. Kaczmarek Bronisław
16. Kaczmarek Marian
17. Kalak Maria
18. Manikowski Hieronim
19. Maćkowiak Aleksander
20. Majchrzak Feliks (Przewodniczący Komisji Gospodarczej)
21. Piotrowiak Romuald
22. Sikora Anna
23. Sekula Stanisław (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
24. Szmigiel Adam
25. Szuniewicz Wojciech
26. Zimny Stanisław
27. Zimny Zygmunt
28. Żmuda Tadeusz

Członkowie Komisji Społecznej spoza rady
1. Gryszka Józef
2. Dudek Grzegorz
3. Rędzikowski Jerzy

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-06-24 12:50:17
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-06-24 12:50:17
Ostatnia zmiana:2017-03-03 13:30:44
Ilość wyświetleń:13195

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij