Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sekretarz Gminy

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Beata Pospiech
kontakt: 62 722-74-13
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Urzędu

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)


Art. 5.
1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy
się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego
dalej „sekretarzem”.
2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej
czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni
staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2,
oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu
zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy
urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

* Źródło:  

Zarządzenie Nr 718/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18.05.2016 r. w sprawie: podziału zadań pomiędzy Burmistrzem, jego zastępcami, Sekretarzem i Skarbnikiem /głównym księgowym budżetu/, Głównym Księgowym Urzędu Miejskiego oraz upoważnienia naczelników wydziałów, ich zastępców i pracowników do wydawania i podpisywania decyzji

§ 3

Kompetencje Sekretarza Gminy:

1. Realizuje i koordynuje sprawy związane ze współpracą z zagranicą.

2. Odpowiada za terminowe przygotowanie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji.

3. Kontroluje i nadzoruje terminowość odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski komisji, postulaty i wnioski obywateli.

4. Prowadzi ewidencję jednostek pomocniczych oraz jest odpowiedzialny
za współdziałanie z nimi.

5. Organizuję współpracę ze stowarzyszeniami, których Miasto i Gmina Krotoszyn jest członkiem, prowadzi ich ewidencję.

6. Odpowiada za kontakty ze środkami masowego przekazu oraz sprawuje nadzór nad wypływem informacji z Urzędu Miejskiego.

7. Nadzoruje Biuletyn Informacji Publicznej.

8. Nadzoruje i koordynuje wykonanie zarządzeń i postanowień.

9. Odpowiada za wprowadzanie europejskich standardów w zarządzaniu urzędem.

10.Organizuje i koordynuje realizację zadań gminy związanych z wyborami
i referendami.

11. Zapewnia właściwą publikację prawa miejscowego, obwieszczeń, komunikatów
i innych informacji o charakterze publicznym.

12. Koordynuje sprawy obsługi prawnej.

13. Współdziała z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz przewodniczącymi komisji Rady w zakresie realizacji ich działań.

14. Realizuje budżet w zakresie wykonywanych przez siebie czynności.

15. Odpowiada za treść, formę i oprawę dyplomów, wyróżnień, nagród oraz wystąpień do władz centralnych.

16.Współdziała z właściwymi wydziałami i organizacjami w organizowaniu uroczystości państwowych i lokalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

17. Opracowuje wspólnie z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych harmonogram świąt państwowych i lokalnych.

18. Odpowiada za księgę pamiątkową Miasta i Gminy.

19. Kontroluje i nadzoruje terminowość odpowiedzi na skargi wpływające do Urzędu.

20. Koordynuje kontrolę wewnętrzną.

21. Monitoruje i kontroluje zalecenia audytora wewnętrznego oraz zalecenia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

22. Nadzoruje i koordynuje sprawy dotyczące kontroli zarządczej.

23. Nadzoruje pracę Wydziału Promocji i Współpracy.

24. Prowadzi całość spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowy Obywatel Krotoszyna” i „Zasłużony dla Krotoszyna”.

25. Nadzoruje aplikowanie o środki unijne.

26. Wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-06-24 12:34:07
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-06-24 12:34:07
Ostatnia zmiana:2016-05-31 08:48:05
Ilość wyświetleń:4761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij